அதுக்கு ஏண்டி சமையல் ரூம்தான் கிடச்சதா…

2 : நேரங்காலம் தெரியாம உன் புருஷன் நடுசாமத்துல
குழந்தைக்கிட்ட கொஞ்சிகிட்டிருக்கிறாரே ? "

031 : "குழந்தைகிட்ட இல்ல…
என்கிட்டதான் அப்படி நடந்துக்கிறாரு "

2 : "அதுக்கு ஏண்டி சமையல் ரூம்தான் கிடச்சதா…
பெட் ரூம் என்னாச்சு ?"

9 : "என்னது ?
சமையல் ரூமா ? - அங்கே வேலைக்காரில்ல தூங்கினா
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...