பொண்டாட்டியோட தோழியை எப்படி கூப்பிடறது?


அண்ணனோட நண்பனை

அண்ணன்னு கூப்பிடறோம்.

அக்காவோட தோழியை

அக்கான்னு

கூப்பிடறோம்.

அப்படின்னா,

பொண்டாட்டியோட தோழியை

எப்படி கூப்பிடறது?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...