வகுப்பு அறைக்கு மொபைல் எடுத்துட்டு வரகூடாது

எதுக்கு வகுப்பு அறைக்கு மொபைல் எடுத்துட்டு வரகூடாது நு சொல்றாங்க தெரியுமா...............................................
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

என்ன இப்ப தெரியுதா...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...